Vergoeding zorgverzekering

Zorgverzekering

Wilt u weten of een vergoeding van een ooglidcorrectie voor u van toepassing is? Hieronder treft u een aantal bepalingen die gesteld worden door zorgverzekeraars. Algemeen kan men stellen dat ooglidcorrecties met een medische indicatie vergoed kunnen worden. Indien u aan de onderstaande voorwaarden voldoet kunt u aanspraak maken op een vergoeding vanuit de basis- of aanvullende zorgverzekering. Echter, dient vermeld te worden dat verzekeraars bepalingen gewijzigd kunnen hebben en dat deze per verzekeraar zullen verschillen.

Vergoeding bovenooglidcorrectie

Zowel vanuit de basis-, als vanuit de aanvullende zorgverzekering is een vergoeding mogelijk. Hieronder kunt u zien of u aan de algemene voorwaarden voldoet. Bent u niet zeker of u aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u natuurlijk ook een afspraak maken met onze arts. De arts zal inschatten of u recht heeft op een eventuele vergoeding en kan het vervolgtraject met u bespreken.

Basisverzekering bij medische indicatie

Indien er sprake is van een medische indicatie krijgt u de bovenooglidcorrectie vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer u recht heeft op een vergoeding, kunt u de aanvraag indienen bij uw zorgverzekeraar. Een medisch adviseur bepaalt vervolgens of u de behandeling vergoed krijgt. De voorwaarden schrijven voor dat:

  • Uw zicht door uw bovenooglid ernstig beperkt wordt; het ooglid dient uw pupil
    voor 50% te overlappen.
  • U de ooglidcorrectie nodig heeft als gevolg van een chronische aandoening die u al vanaf uw geboorte heeft.
  • de bovenooglidcorrectie nodig is als gevolg van een (aangeboren) afwijking.

Aanvullende zorgverzekering

Bij een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering zijn de eisen vaak minder streng. Een medische noodzaak is vaak wel nodig, maar het ooglid dient uw pupil bijvoorbeeld voor 33 % te overlappen (in plaats van 50%). Per zorgverzekeraar is het verschillend welke ingrepen u vergoed krijgt, evenals de hoogte van het te vergoeden bedrag.

Bekijk de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Deze kan u meer vertellen over de voorwaarden en de hoogte van de vergoeding van uw ooglidcorrectie.

Het eigen risico in 2021

Wanneer uw ingreep vergoed wordt vanuit de basisverzekering, betaalt u wel uw eigen risico. Het verplichte eigen risico in 2021 is € 385,-. Heeft u daarnaast een vrijwillig eigen risico? Dan kan dit oplopen tot € 885,-. Bij een aanvullende verzekering hoeft u vaak geen eigen risico voor de ingreep te betalen.

De ingreep zonder vergoeding

Ervaring leert dat verzekeraars niet snel zullen vergoeden. Bij Eyelift is de prijs voor de bovenooglidcorrectie dan ook zeer betaalbaar zonder deze vergoeding. Het consult is geheel gratis, evenals het verwijderen van de hechtingen en verdere nazorg.

De prijs van de ingreep voor de bovenooglidcorrectie is €950,-

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandEyelift.nl is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Bel ons op

Vragen? Bel ons op of laat u terugbellen

Meld u aan voor een persoonlijk consult

Geheel kosteloos en vrijblijvend